jacekchmielewski.com bio picture
  • Stały, pewny siebie charakter. Indywidualista i niezależny myśliciel. Bardzo autorytatywny. Egocentryk. ujmujący, niefrasobliwy, ale i twórczy. Lubi wygody osobiste. Melancholik. Trochę entuzjasta.

    Solid, self-confident character. Individualist and an independent thinker. Very authoritative. An egocentric. endearing, easygoing, but also creative. He enjoys personal convenience. Melancholic. A little enthusiast.

    Jacek Chmielewski

    Utwórz swoją wizytówkę